Doplnené 18.11.2017: KNIHA TVORENIA je pred dopísaním,
Ospravedlňujem sa no potrebujem dopísať knihu
bude v predaji tak, ako to bude pre mňa možné

kliknite tu, tu sa o nej dozviete ...

KAŽDODENNÉ TVORENIA MÔŽU POMÔCŤ VAŠIM RODINÁM KU SVETLU A K LÁSKE

KRYŠTÁLY POSVÄTNEJ GEOMETRIE, AKÉ VÁM MÔŽU POMÔCŤ PRI TVORENÍ, stránku prerábam1.11.2017 Duchovno je ukončené tak, ako sme ho žili

a TVORENIE JE V TEJTO DOBE NUTNÉ V ZVÝŠENEJ MIEREDoplnené 16.11.2017:KAŽDÝ DEŇ

TÝM POMÁHAME NAŠIM RODINÁM ICH PRIVIESŤ DO SVETLA A DO LÁSKY.TOTO JE TVORENIE, akým sme Tvorili v minulostiTVORENIE, POSVÄTNÁ GEOMETRIA

august 2017

PROSÍM VÁS Ľudia TVORME, V TOMTO OBDOBÍ JE TO POTREBNÉ 1.11.2017 V ZVÝŠENEJ MIERE
sme TVORCOVIA v tomto období, máme možnosť Tvoriť s láskou vo svojom srdci,
a pokiaľ je tam čistá láska, láska bezpodmienečná rovnako ku každému a to v prvom rade k sebe,
tak je možné TVORIŤ S láskou

Doplnené 22.10.2017: "Čítajte vetu po vete, pomaly a pokiaľ sa Vám chveje SRDCE, TAK BOH V ŇOM UVOĽŇUE TO, ČO JE NIE JE LÁSKOU V TOM, ČO SI PRAJETE. AK STE NEPOCÍTILI SRDCE JEHO CHVENIE PO PRVOM PREČÍTANÍ PRVEJ VETY TAK SA NAPITE. PITE DOVTEDY POKIAĽ TO POCÍTITE 8 GLGOV A JE TO JEDNO AKýCH VEĽKýCH A ČAKAJTE, V POKOJI A V KĽUDE S TRPEZLIVOSŤOU. TO JE TVORENIE. BOH UVOĽŇUJE Z NÁS TO, ČO NIE JE LÁSKOU V TOM, ČO SI PRAJEME. Môže to trvať aj niekoľko hodín aj dní PO PREČÍTANí JEDNEJ VETY a to je TVORENIE s TRPEZLIVOSŤOU A S LÁSKOU. ĎALŠIE INFORMÁCIE SÚ PODÁVANÉ NA STRETNUTÍ 1. a následne na STRETNUTÍ 2. a 3. na ROZHOVOROCH O TVORENÍ. Je na Vás, čo si prajete žiť, či to, čo poznáte alebo to, čo už je možné v láske a zatiaľ pre Vás nepoznané.

Viac informácii nájdete dole na stránke.


Návod na Tvorenie:Doplnené 3.11.2017: I. úroveň: „PRAJEM SI ŽIŤ V LÁSKE ... V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

Doplnené 3.11.2017: II. úroveň: „PRAJEM SI ŽIŤ V LÁSKE ... V LÁSKE, S LÁSKOU.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

A prosím Vás PITE VODU, 8 GLGOV VODY A JE JEDNO AKÉ SÚ VEĽKÉ AJ VIAC KRÁT ZA SEBOU. Doplnený text. 10.10.2017

NAPRÍKLAD:

Doplnené 3.11.2017: I. úroveň: „PRAJEM SI ŽIŤ LÁSKU V LÁSKE.“ 8.10.2017 Doplnené. Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

Doplnené 3.11.2017: II. úroveň: „PRAJEM SI ŽIŤ LÁSKU V LÁSKE, S LÁSKOU.“ Doplnené. Odporúčam to povedať 3 x za sebou.Doplnené 3.11.2017: I. úroveň: „PRAJEM SI ŽIŤ V LÁSKE.“ 6.10.2017 Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

Doplnené 3.11.2017: II. úroveň: „PRAJEM SI ŽIŤ V LÁSKE, S LÁSKOU.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.A môžete pokračovať ak sa rozhodnete s I. a II. úrovňou TVORIŤ, JE TO V TOMTO OBDOBÍ UŽ NUTNÉ.

„PRAJEM SI ŽIŤ TVORENIE V LÁSKE.“ 6.10.2017 Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

A prosím Vás PITE VODU, 8 GLGOV VODY A JE JEDNO AKÉ SÚ VEĽKÉ AJ VIAC KRÁT ZA SEBOU. Doplnený text. 10.10.2017

Doplnené 22.11.2017: „PRAJEM SI ŽIŤ V LÁSKE EMÓCIE.“ 6.10.2017 Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

„PRAJEM SI ŽIŤ POKOJ V LÁSKE.“ 8.10.2017 Doplnený text. 6.10.2017 Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

„PRAJEM SI ŽIŤ KĽUD V LÁSKE.“ 8.10.2017 Doplnený text. 6.10.2017 Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

A prosím Vás PITE VODU, 8 GLGOV VODY A JE JEDNO AKÉ SÚ VEĽKÉ AJ VIAC KRÁT ZA SEBOU. Doplnený text. 10.10.2017

Pre ženy:

Doplnené 22.11.2017: „PRAJEM SI ŽIŤ S TÝM, AKÝ SA ĽÚBI V LÁSKE.“ 6.10.2017 Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

Pre mužov:

Doplnené 22.11.2017: „PRAJEM SI ŽIŤ S TOU, AKÁ SA ĽÚBI V LÁSKE.“ 6.10.2017 Odporúčam to povedať 3 x za sebou.25.8.2017 Pre všetkých akí sa rozhodnú to povedať:

„PRAJEM SI ŽIŤ stretávanie sa s ľuďmi, akí si prajú TVORIŤ V LÁSKE.“ 6.10.2017 Odporúčam to povedať 3 x za sebou.27.8.2017

„PRAJEM SI ŽIŤ TÚŽBY V LÁSKE.“ 6.10.2017 Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

A prosím Vás PITE VODU, 8 GLGOV VODY A JE JEDNO AKÉ SÚ VEĽKÉ AJ VIAC KRÁT ZA SEBOU. Doplnený text. 10.10.2017

„PRAJEM SI ŽIŤ VIZUALIZÁCIU V LÁSKE.“ 6.10.2017 Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

OPRAVA 22.11.2017:„PRAJEM SI ŽIŤ VŠETKY SVOJE SÚČASTI A VŠETKY SVOJE ČASTI V LÁSKE, A AKO AJ VŠETKO TO, ČO JE SVOJE A ČO JE MNOU A AKO AJ VŠETKO, ČO JE SÚČASŤOU SVOJEJ EXISTENCIE A SVOJHO BYTIA V LÁSKE.“ 6.10.2017 Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

Ak sa rozhodnete, tak to možete povedať nahlas.

Poznámka:
Toto je nastavenie vibračnej škály nášho energo informačného poľa na vibrácie lásky.

Bytie a žitie v láske, radosti a šťastí, ako aj v harmónii udržuje toto pole v láske je to aj s prepojením na naše Vyššie JA.

Tvorenie je súčasťou nás, je to TVORENIE S PRÚDOM. Pokaľ sme tým kým sme, aj vo svojich energiách a emóciách, tak TVORÍME S ĽAHKOSŤOU V PRÚDE ENERGII, AKÉ vyžarujeme. Emócie ovplyvňujú energo informačné pole nás samotných a ako aj to, čo vyžarujeme.

Súčasťou tohto energo informačného poľa je aj to, na čo myslíme, hovoríme a čo konáme.
To všetko je uložené v podobe vibrácii v energo informačnom poli nás samotných a v našich vibráciách.

Podľa Zákona príťažlivosti si priťahujeme to, čo vyžarujeme.


„PRAJEM SI ŽIŤ ZAČIATKY V LÁSKE.“ 6.10.2017 Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

A prosím Vás PITE VODU, 8 GLGOV VODY A JE JEDNO AKÉ SÚ VEĽKÉ AJ VIAC KRÁT ZA SEBOU. Doplnený text. 10.10.2017

„PRAJEM SI ŽIŤ ROZHODNUTIA SVOJHO SRDCA V LÁSKE.“ 6.10.2017 Odporúčam to povedať 3 x za sebou.28.8.2017

„PRAJEM SI ŽIŤ SVOJU BUDÚCNOSŤ AKÚ TVORÍM V LÁSKE.“ 6.10.2017 Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

Doplnené 22.11.2017: „PRAJEM SI ŽIŤ PREPOJENIE SO ZDROJOM V LÁSKE AKO JEHO SÚČASŤ V LÁSKE.“ 6.10.2017 Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

A prosím Vás PITE VODU, 8 GLGOV VODY A JE JEDNO AKÉ SÚ VEĽKÉ AJ VIAC KRÁT ZA SEBOU. Doplnený text. 10.10.20179.9.2017

„PRAJEM SI ŽIŤ SLOBODU VLASTNEJ VÔLE V LÁSKE.“ 6.10.2017 Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

„PRAJEM SI ŽIŤ KONTINUITU VÝVOJA SVOJHO ŽIVOTA V LÁSKE.“ 6.10.2017 Odporúčam to povedať 3 x za sebou.11.9.2017

„PRAJEM SI ŽIŤ SO SVOJOU POLOVICOU V LÁSKE.“ 6.10.2017 Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

A prosím Vás PITE VODU, 8 GLGOV VODY A JE JEDNO AKÉ SÚ VEĽKÉ AJ VIAC KRÁT ZA SEBOU. Doplnený text. 10.10.20178.10.2017

„PRAJEM SI ŽIŤ PÍSANIE V POČÍTAČI V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

„PRAJEM SI ŽIŤ MOZOG V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

„PRAJEM SI ŽIŤ MYSLENIE V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

A prosím Vás PITE VODU, 8 GLGOV VODY A JE JEDNO AKÉ SÚ VEĽKÉ AJ VIAC KRÁT ZA SEBOU. Doplnený text. 10.10.2017

„PRAJEM SI ŽIŤ INTERNETR V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

„PRAJEM SI ŽIŤ MIER V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

„PRAJEM SI ŽIŤ PREPOJENIA V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

A prosím Vás PITE VODU, 8 GLGOV VODY A JE JEDNO AKÉ SÚ VEĽKÉ AJ VIAC KRÁT ZA SEBOU. Doplnený text. 10.10.2017

„PRAJEM SI ŽIŤ KOPÍROVANIE V POČÍTAČI V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

„PRAJEM SI ŽIŤ VKLADANE V POČÍTAČI V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

„PRAJEM SI ŽIŤ VEDENIE V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

A prosím Vás PITE VODU, 8 GLGOV VODY A JE JEDNO AKÉ SÚ VEĽKÉ AJ VIAC KRÁT ZA SEBOU. Doplnený text. 10.10.2017

„PRAJEM SI ŽIŤ SPOJENIE S BOHOM V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

„PRAJEM SI ŽIŤ PORIADOK V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

„PRAJEM SI ŽIŤ CHCENIE V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

A prosím Vás PITE VODU, 8 GLGOV VODY A JE JEDNO AKÉ SÚ VEĽKÉ AJ VIAC KRÁT ZA SEBOU. Doplnený text. 10.10.2017

„PRAJEM SI ŽIŤ SLOBODU ROZHODOVANIA V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

„PRAJEM SI ŽIŤ PREPISOVANIE V POČÍTAČI V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

„PRAJEM SI ŽIŤ AKÚKOĽVEK PRÁCU S POČÍTAČOM V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

A prosím Vás PITE VODU, 8 GLGOV VODY A JE JEDNO AKÉ SÚ VEĽKÉ AJ VIAC KRÁT ZA SEBOU. Doplnený text. 10.10.2017

„PRAJEM SI ŽIŤ AKÚKOĽVEK PRÁCU S TECHNIKOU V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.9.10.2017

Pre mužov:

„PRAJEM SI ŽIŤ S TOU, AKÁ SA ĽÚBI A PRÍDE KU MNE A PRAJE SI ŽIŤ SO MNOU SO SVOJOU DUŠOU AKÁ JE SO SPOLOČNOU DUŠOU SO MNOU PREPOJENÁ TAM KDE BÝVAM S ODPUSTENÍM V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

Pre mužov AJ ŽENY:

„PRAJEM SI ŽIŤ V LÁSKE VŠETKO V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

A prosím Vás PITE VODU, 8 GLGOV VODY A JE JEDNO AKÉ SÚ VEĽKÉ AJ VIAC KRÁT ZA SEBOU. Doplnený text. 10.10.2017

9.10.2017 DOPLNOK

„PRAJEM SI ŽIŤ V LÁSKE SVOJE ROZHODNUTIA SVOJHO SRDCA V LÁSKE.“ OPRAVENÉ 22.10.2017. Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

„PRAJEM SI ŽIŤ V LÁSKE SVOJE VEDOMIE V LÁSKE.“ OPRAVENÉ 22.10.2017. Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

„PRAJEM SI ŽIŤ V LÁSKE ČISTOTU VEDOMIA V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

A prosím Vás PITE VODU, 8 GLGOV VODY A JE JEDNO AKÉ SÚ VEĽKÉ AJ VIAC KRÁT ZA SEBOU. Doplnený text. 10.10.2017

„PRAJEM SI ŽIŤ LÁSKU V CHCENÍ V LÁSKE.“ (TO JE TRPEZLIVOSŤ) Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

„PRAJEM SI ŽIŤ V LÁSKE UKÁŽKY V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

„PRAJEM SI ŽIŤ V LÁSKE HODNOTENIE V LÁSKE.“ (NASTAVENIE CIEN V HODNOTENÍ A V PRÁCI, TZN.: POZNANIE VLASTNEJ HODNOTY) Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

A prosím Vás PITE VODU, 8 GLGOV VODY A JE JEDNO AKÉ SÚ VEĽKÉ AJ VIAC KRÁT ZA SEBOU. Doplnený text. 10.10.201710.10.2017

„PRAJEM SI ŽIŤ V LÁSKE SPROSTREDKOVANIE V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

„PRAJEM SI ŽIŤ čAS NA PLANÉTE TERRA V LÁSKE TU A TERAZ.“ (Je to na našej planéte , kde je bytosť planéty matka Gaya.) Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

A prosím Vás PITE VODU, 8 GLGOV VODY A JE JEDNO AKÉ SÚ VEĽKÉ AJ VIAC KRÁT ZA SEBOU. Doplnený text. 10.10.201722.10.2017

„PRAJEM SI ŽIŤ V LÁSKE KOREŇOVÉ LÍNIE V LÁSKE.“ (OČISTENIE RODU V KOREŇOCH RODU PO LÍNIÁCH PREDKOV) Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

„PRAJEM SI ŽIŤ V LÁSKE ROD V LÁSKE .“ (OČISTENIE RODU) Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

„PRAJEM SI ŽIŤ V LÁSKE NÁROD V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

A prosím Vás PITE VODU, 8 GLGOV VODY A JE JEDNO AKÉ SÚ VEĽKÉ AJ VIAC KRÁT ZA SEBOU.18.9.2017

Poznámka:
Ľudia prosím Vás Tvorme v tomto období.

Ak sa rozhodnete, tak to možete povedať nahlas.

A Prajete si ŽIŤ ČO?

„PRAJEM SI ŽIŤ V LÁSKE ... V LÁSKE.“ Odporúčam to povedať 3 x za sebou.

A sami sa rozhodnite, čo si prajete žiť, či to, čo žijete, alebo to, čo si Prajete.

Poznámka:
A pokiaľ sa rozhodnete, prajte si pozitívne veci, čo si prajete žiť sami, vo vzťahoch a v rodine.


S láskou a s úctou k Vám„V tomto období je možné TVORIŤ TAK, AKO SA SAMI ROZHODNETE.“

„Napríklad: PRAJEM SI, ZASLÚŽIM SI, DOVOĽUJEM SI A TVORÍM SI ... .“

Róbert Geist
1.11.2017 Stretnutia SÚ ZDIEĽANÍM s priateľmi sú možné kdekoľvek, kde je o to záujem, zatiaľ cez víkend.
Stretnutia 1. (namiesto seminárov) sú ROZHOVORY O TVORENÍ. Jedna hodina je 20 EUR za osobu.
Stretnutia 2. (namiesto seminárov) sú ROZHOVORY O TVORENÍ. Jedna hodina je 50 EUR za osobu.
Stretnutia 3. (namiesto seminárov) sú ROZHOVORY O TVORENÍ. Jedna hodina je 70 EUR za osobu.
V miestnosti je nutná umývateľná podlaha.
+421 (0)907 418 684